KlikkLån forbrukslån

KlikkLan

Det er finansselskapet Thorn som står bak KlikkLån. Thorn startet opp i 1975 og i dag er de Norges største selskap innenfor utleie av hvite – og brunevarer. Nå tilbyr de også kortsiktige finansieringsløsninger i form av forbrukslån under eget navn, og som KlikkLån.

KlikkLån – raskt og enkelt

KlikkLån er lån man kan få raskt. Søknaden sender man over nett, og svaret kommer med en gang. Signer låneavtalen elektronisk med BankID og pengene kommer på kontoen din. Et slikt raskt forbrukslån har også kort nedbetalingstid, da lånesummen er lave. KlikkLån gir deg muligheten til låne mellom kr 5 000 og kr 40 000. Nedbetalingstiden kan variere, men 60 måneder er maksimum. Det kreves ingen form for sikkerhet i pant for lånet, og du benytter pengene som du vil.

Hvordan bestemmes renten på KlikkLån

KlikkLån har en effektiv årsrente som ligger mellom 13,00% og 27,06%. Når du søker om forbrukslån foretar Thorn en kredittvurdering på deg. Det vil si at de sjekker din økonomiske situasjon og om du har betalingsanmerkninger. Utfra denne sjekken kommer det en kredittscore. Er kredittscoren din god vil du få av de laveste rentetilbudene og omvendt med en dårlig kredittscore. Enkelte kan også oppleve å få avslag om Thorn mener et forbrukslån vil bli en for stor belastning for økonomien. Låneeksemplet til Thorn viser at en gjennomsnittlig effektiv rente ligger på 16,47% (kr 20 000 betalt på 5 år).

Hvem kan få lån

Alle som er fylt 20 år kan søke om KlikkLån. Det kreves at du har fast inntekt, men det er ikke satt noen minimumsinntekt. I tillegg må du ha vært registrert i folkeregistret i Norge i minimum 2 år. Aktive betalingsanmerkninger vil føre til avslag på lånesøknaden. Selv om dette er et forbrukslån som kan virke enkelt å få, og å betale ned, bør du vurdere din egen situasjon før du sender. Det er lite hyggelig å ende opp med eventuelle inkassokrav om du ikke klarer å betale avdragene dine.

Nedbetaling av lånet

Hver måned vil du motta en faktura fra KlikkLån. Der finner du det totale beløpet du skal betale og forfallsdato. Du kan velge å følge den originale nedbetalingsplanen eller betale inn mer når du kan. Å betale inn litt ekstra på lånebeløpet gjør rentekostnadene lavere over den totale løpetiden. Det er også fullt mulig å betale inn hele restgjelden uten at det koster deg noe ekstra.

Når uhellet er ute

Når man tar opp et forbrukslån har man en økonomisk forpliktelse overfor Thorn. Klarer du ikke betale vil Thorn/KlikkLån begynne med å sende en purring. Purregebyret er det du som må betale. I tillegg vil det påløpe 23,87% forsinkelsesrente. Denne renten legges på toppen av avdraget, rentene og renters rente. Er det en forglemmelse som har ført til manglende betaling er det bare å betale fakturaen, og saken er ute av verden. Betalinger som ikke gjøres opp sendes videre til inkasso. Ta heller kontakt med Thorn om du får betalingsproblemer og forklar situasjonen. Ofte løser det seg med en endring av nedbetalingsplanen.